top of page

בקרו חיילי צה״ל פצועים

התנדבו עם הפעילים שלנו ובקרו חיילי צה״ל פצועים בבתי החולים. עודדו אותם עם הדאגה שלכם, החיוך, והנוכחות. בחלק מהביקורים, דרור לחייל הפצוע יספקו מתנות או חבילות קטנות עבור החיילים הפצועים.

הצטרפו למתנדבים שלנו על ידי מילוי טופס הבקשה.

bottom of page