top of page

Help Shimon

ב-7 באוקטובר היה שמעון (37) אחד המגינים המרכזיים של עיירתו נגד חדירת הטרור של חמאס. במהלך שירותו כצנחן, נפצע שמעון באורח קשה בעזה כאשר מרגמה נחתה לידו ושלחה רסיסים על כל גופו. הוא סבל מפציעות ברגליו ובאגן, ולומד מחדש כיצד ללכת. הוא עבר 5 ניתוחים עד כה, עם יותר בחודשים הקרובים.

לפני המלחמה היה שמעון מורה לעולים חדשים, ואינו מקבל סיוע כספי. אשתו היא עובדת סוציאלית, אבל נאלצה לקחת חופש כדי לטפל ב-5 ילדיהם.

מבחינה כלכלית הדברים מאוד קשים בנסיבות.

דרור לפצועים רוצה לעזור להקל על הלחץ הכלכלי כדי שיוכל להתמקד בהחלמתו ואשתו תוכל להתמקד בילדים.

אנו מחפשים את עזרתכם לגייס 20,000 שקלים (5,500 דולר) כדי לסייע להם באופן מיידי.

קרן דרור לפצועים היא 501(c)(3) רשומה עם מזהה מס פדרלי של​ 26-4528405

Help Eyal

ב-7 באוקטובר היה שמעון (37) אחד המגינים המרכזיים של עיירתו נגד חדירת הטרור של חמאס. במהלך שירותו כצנחן, נפצע שמעון באורח קשה בעזה כאשר מרגמה נחתה לידו ושלחה רסיסים על כל גופו. הוא סבל מפציעות ברגליו ובאגן, ולומד מחדש כיצד ללכת. הוא עבר 5 ניתוחים עד כה, עם יותר בחודשים הקרובים.

לפני המלחמה היה שמעון מורה לעולים חדשים, ואינו מקבל סיוע כספי. אשתו היא עובדת סוציאלית, אבל נאלצה לקחת חופש כדי לטפל ב-5 ילדיהם.

מבחינה כלכלית הדברים מאוד קשים בנסיבות.

דרור לפצועים רוצה לעזור להקל על הלחץ הכלכלי כדי שיוכל להתמקד בהחלמתו ואשתו תוכל להתמקד בילדים.

אנו מחפשים את עזרתכם לגייס 20,000 שקלים (5,500 דולר) כדי לסייע להם באופן מיידי.

קרן דרור לפצועים היא 501(c)(3) רשומה עם מזהה מס פדרלי של​ 26-4528405

bottom of page