top of page

המשימה שלנו

אנחנו מאמינים שכל נכה צה״ל הוא עולם בפני עצמו, עם סיפור ייחודי וקשיים אינדיבידואליים. המטרה שלנו היא לספק את האמצעים או הכלים שכל פגוע/ה צריכים כדי להקל על שגרת חייהם או כדי לקדם את עצמם, מתוך רצון אמיתי ליצור שינוי חיובי, ולקרב אותם ליציאה ממעגל הפציעה.   

 

נוכל לעזור בנושאים הבאים

(1)תמיכה משפטית.

(2)טיפולים רפואיים ופסיכולוגיים.

(3)פיתוח קריירה.

(4)סיוע כספי כללי.

העמותה מורכבת מאנשים בעלי זיקה עמוקה לנכי צה״ל, אנו מספקים סיוע בנוסף ומעבר לזה שניתן על ידי משרד הביטחון, ואיננו מפלים על בסיס מין, גיל, גזע או דת.

 

אנו מסייעים למי שהוכר כנכה צה״ל על ידי משרד הביטחון, מי שנפגע ובשלבי הכרה בנכות, ומי שנפגע ולא זכה להכרה ממשרד הביטחון. אנו מספקים סיוע בנוסף לזה שניתן על ידי משרד הביטחון, ואיננו מפלים על בסיס מין, גיל, גזע או דת. 

 

הארגון מייחס חשיבות עליונה לשקיפות, אמינות ואחריות.

bottom of page